Trainingsoverzicht

ATR001 - Atrium Basistraining

Algemeen
Als men begint met Syntess Atrium is het belangrijk om een bepaalde basis als ondergrond te hebben. Hiermee kan de beginnende gebruiker snel en doeltreffend de vele mogelijkheden van het programma leren. Ook wordt getoond hoe de gebruiker het programma zodanig kan inrichten dat het beter aansluit bij de uit te voeren taken, waardoor het werk effectiever kan verlopen.

Doelstelling
In deze basistraining staat het behandelen van de meest voorkomende zaken centraal die een beginnend Syntess-gebruiker tegenkomt. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren en opzoeken van basisgegevens (relaties en artikelen) en het gebruiken van deze basisgegevens bij correspondentie en directe facturering.

Editie
Deze training is bedoeld voor alle Syntess Atrium-gebruikers.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Voor deze training is geen specifieke voorkennis nodig. Wel zijn ervaring in computergebruik en werken met de pc gewenst.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • De schermopbouw en bediening in het algemeen.
 • Het gebruik van de helpfunctie en andere standaard hulpbronnen.
 • Scherminrichting.
 • Het invoeren en opzoeken van relaties en contactpersonen.
 • Het invoeren en opzoeken van voorkeursartikelen.
 • De juiste informatie op het scherm d.m.v. filters en eigen filterschema's.
 • Het maken, afdrukken en gereed melden van een verkoopfactuur.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 209 kB)

Code: ATR001 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR001W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR002 - Atrium CRM

Algemeen
Wat is Customer Relation Management (CRM) en wat kunt u hiermee in Syntess Atrium? Dit is de rode draad in deze training. Met Syntess Atrium kunt u uw relaties beheren en segmenteren met als doel de juiste interesse bij de juiste klantgroepen te genereren. Hoe beheert u uitstaande offertes en gebruikt u het actiesysteem om klanten na te bellen en gemaakte afspraken te registreren? Hoe maakt u prognoseoverzichten voor uw management? Vanuit deze onderwerpen werkt u toe naar een efficiënter beheer van uw offertes. Omdat we vanuit projecten werken is deze training minder geschikt voor de editie Syntess Atrium Business.

Doelstelling
In deze training zijn werving en het actiesysteem van de Syntess Atrium de centrale elementen. Deze gelden als spil bij het aanmaken van commerciële acties en komen terug in projecten.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium is vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Wat is CRM?
 • CRM-toepassingen in Syntess Atrium.
 • Het maken en opvolgen van mailings.
 • Integratie offertes en projecten.
 • Het actiesysteem om offertes te beheren.
 • Het maken van prognoseoverzichten.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 105 kB)

Code: ATR002 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR002W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

Bekijk de beschikbare dagen in de agenda.

 

ATR003 - Atrium Rapportgenerator-1 Basis

Algemeen
In Syntess Atrium zijn tal van lay-outs al standaard aanwezig. Echter, met behulp van de vernieuwde rapportgenerator bent u als gebruiker in staat om standaardrapportages te wijzigen of zelf rapportages samen te stellen en te laten afdrukken. Kortom, een ideaal instrument om uw eigen factuur- of brieflay-out te maken of rapportages op managementniveau samen te stellen. Het is ook mogelijk om uw huisstijl via sjablonen in de rapportgenerator te integreren. Deze training legt de basis voor een goed gebruik van dit instrument.

Doelstelling
Deze training is bedoeld om de cursist inzicht te geven in de basismogelijkheden die de rapportgenerator biedt. Aangezien de rapportgenerator in het gehele programma verwerkt is, wordt deze, naast een algemene basisuitleg, onder de verschillende modules bekeken en behandeld.

Editie
Deze training is bedoeld voor alle Syntess Atrium-gebruikers.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium is vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het wijzigen en maken van nieuwe rapportages.
 • Het inbouwen en vergrendelen van selectievelden.
 • Het maken van een rapportkop en -voet.
 • Het gebruik van sorteervelden.
 • Het aanmaken van sjablonen voor uw lay-outs.
 • Het integreren van uw huisstijl in de rapportgenerator.
 • Het exporteren en importeren van lay-outs.
 • Het gebruik van de Syntess Lay-out bibliotheek.
 • Het via rechten beveiligen van lay-outs.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 225 kB)

Code: ATR003 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR003W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR004 - Atrium Rapportgenerator - Gevorderd

Algemeen
De training Atrium Rapportgenerator - Basis is een fundament voor het gebruik van de rapportgenerator binnen Syntess Atrium. Deze tweede training bouwt hierop voort en gaat dieper op de materie in. Het aanmaken van subrapporten, eigen rekenvelden (formulevelden), parametervelden en export naar MS-Excel voor diepgaand gebruik vormen onderdelen van deze vervolgtraining.

Doelstelling
Deze vervolgtraining gaat ervan uit dat de cursist al een basisniveau heeft (zie de training Atrium Rapportgenerator - Basis) en zijn eigen rapporten reeds maakt. De extra mogelijkheden door het gebruik van eigen velden alsmede de rapportagemogelijkheden via subrapporten worden behandeld.

Editie
Deze training is bedoeld voor alle Syntess Atrium-gebruikers.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en het gebruik van de rapportgenerator zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het gebruik van sorteervelden en de sorteerkop- en voettekst.
 • Het toepassen van type berekening: minimum, maximum, gemiddelde en som.
 • De toepassing van hoofd- en subrapporten in een lay-out.
 • Het definiëren en gebruiken van formulevelden (eigen rekenvelden).
 • De toepassing van formulevelden voor tekst en berekeningen.
 • De toepassing van logische formulevelden.
 • Het gebruik van parametervelden.
 • Het exporteren naar MS-Excel.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 219 kB)

Code: ATR004 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR004W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR005 - Dashboard

Algemeen
Indien gegevens via de rapportgenerator gerapporteerd kunnen worden, kunt u ze presenteren in het dashboard van Syntess Atrium. Zo brengt u het reilen en zeilen van uw afdeling of organisatie al dan niet grafisch in beeld en houdt u hier grip op. Uitgangspunt hierbij is het opstellen van voor u belangrijke succesmeters, ook wel aangeduid met Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) die u grafisch presenteert via een zelf te maken dashboard. Deze KPI's worden gevoed via de data die u in uw Atrium administratie verzamelt. Onder dit laatste verstaan we niet alleen uw financiële administratie, want het Atrium Dashboard kan pakketbreed ingezet worden. Dus ook inzicht in de status en voortgang van uw projecten, projecttermijnen, offertes, werkbonnen etc. Het hebben van inzicht geldt tenslotte voor het gehele bedrijf en alle bedrijfsactiviteiten.

Doelstelling
Deze training is bedoeld om kennis te maken met de verschillende mogelijkheden van het dashboard in Syntess Atrium. Het dashboard wordt aangestuurd via kengetallen. Naast kengetallen uit de financiële administratie is het mogelijk om Atrium-breed kengetallen te maken en toe te passen.

Editie
Deze training is bedoeld voor alle Syntess Atrium-gebruikers.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van dit product zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het opstellen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's).
 • Het toepassen van voorbereide kengetallen.
 • Het maken van eigen financiële kengetallen.
 • Het maken van niet-financiële kengetallen (Atrium-breed).
 • Het ontwikkelen van uw eigen schermen voor het Atrium Dashboard.
 • Het maken van een slideshow voor het Dashboard.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 153 kB)

Code: ATR005 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR005W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR006 - Atrium Financieel

Algemeen
In deze tweedaagse training wordt het dagelijks reilen en zeilen van de financiële administratie in Syntess Atrium besproken. In eerste instantie de basis van een financiële administratie waaronder het inboeken en betalen van facturen. Dit laatste handmatig of via telebanking. Ook de maandafsluiting, btw-aangifte en bijzondere btw-situaties behoren het takenpakket van een financieel medewerker. Ook de extra functionaliteit die Atrium Financieel u biedt, komt aan de orde: diverse middelen voor effectief debiteurenbeheer (bijvoorbeeld aanmaningen, registratie van betaalafspraken, bel acties etc.), verdeling van grote kostenposten over verschillende periodes, afletteren en afschrijvingen.

Doelstelling
Het dagelijkse reilen en zeilen van een financiële administratie staat in deze training centraal. Het gehele proces van inboeken, doorboeken, controleren en eventueel terugdraaien en herstellen van boekingen komt aan de orde. De ideale training voor uw administratief medewerkers.

Editie
Deze training is bedoeld voor alle Syntess Atrium-gebruikers.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van dit product zijn vereist. Bovendien wordt enige kennis van boekhouden aanbevolen.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

Dag 1:
 • Het inboeken van facturen en betalingen.
 • Tijdwinst door het toepassen van scenario's.
 • Het doorboeken/uitvoeren van (maandelijkse) controles.
 • Het raadplegen en corrigeren van het grootboek
 • Het maken van de periodieke btw-aangifte.
 • Het gebruik van de G-rekening.
Dag 2:
 • Debiteurenbeheer: Aanmaningen, Acties, Disputen en Schuldsanering.
 • Betalingsopdrachten.
 • Afschrijvingen.
 • Grafische overzicht van uw grootboekcijfers.
 • Transitorische posten en afletteren.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 212 kB)

Code: ATR006 (Live training)
Prijs: € 840,-
Duur: 2 dagen
Code: ATR006W (Online workshop)
Prijs: € 450,-
Duur: 2 dagen

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

Bekijk de beschikbare dagen in de agenda.

 

ATR010 - Atrium Calculeren - Basis

Algemeen
Deze training gaat in op het gehele traject vanaf het maken van een (voor)calculatie tot en met het maken van de offerte naar de klant. Hoe richt u de calculatie in? Hoe voegt u de calculatie toe, met welke calculatieparagrafen en hoe voert u calculatieregels in? Hoe past u calculatierecepten en tijdsnormen toe? Hoe werkt de artikel-webselectie (artikelen bekijken en selecteren op de sites van leveranciers) in de calculatie? Tot slot werken we toe naar een aanbiedingsprijs en wordt de calculatie verwerkt in een offerte.

Doelstelling
Deze training is bedoeld om de beginnende calculator inzicht te geven in het calculatiegedeelte van Syntess Atrium. De training behandelt een aantal basiszaken en calculatiemogelijkheden (bijvoorbeeld diverse mogelijkheden om tot een aanbiedingsprijs te komen) waar een startende calculator mee te maken krijgt.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium is vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het zelf inrichten van het scherm Calculatieregels.
 • Het aanmaken van een calculatie en invoeren van calculatieregels.
 • Het maken en toepassen van recepten in de calculatie.
 • Het gebruik van taken en uurlonen in de calculatie.
 • Het inlezen van calculatietijdnormen.
 • De toepassing van webselectie artikelen.
 • Het afdrukken van de calculatie.
 • Offreren: het inlezen van de calculatie in een offerte.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 196 kB)

Code: ATR010 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR010W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR011 - Atrium Calculeren - Gevorderd

Algemeen
In deze vervolgtraining Calculeren staat het verhogen van de snelheid en de efficiency waarmee calculaties tot stand komen centraal: in welke mate maakt u gebruik van tijdnormen en standaardindelingen zoals STABU of moedercalculaties. Hoe knipt, kopieert en plakt u (delen) van calculaties? Maar ook onderwerpen zoals het gebruik van bloktoeslagen, toewerken naar een aanbiedingsprijs via de mogelijkheden die de verkoopprijsmethodes en de staartkosten u bieden, het aanbrengen van standaard structuur in uw calculatie en veel meer.

Doelstelling
Cursisten voorzien van basiskennis van de calculatie (zie de training Calculeren - Basis) kunnen deze training volgen om kennis te nemen van de extra mogelijkheden.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van de taak Calculeren zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het gebruik van bloktoeslagen op calculatieregels.
 • Het gebruik van verschillende verkoopprijsmethodes.
 • Het gebruik van staartkosten.
 • Calculatieprijzen actualiseren.
 • Standaard calculatieindelingen gebruiken (moederbegrotingen, STABU).
 • Het kopiëren van (delen van) calculaties.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 200 kB)

Code: ATR011 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR011W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR015 - Atrium Projecten - Basis

Algemeen
Projectenadministratie bestaat in Syntess Atrium uit Projectenbeheer en Projectendossier. Deze training gaat in op de menukeuze Projectenbeheer en behelst het gehele traject vanaf het aanmaken van een nieuw project, het aanmaken van brieven gekoppeld aan het project, het veranderen van de projectfase en -status, het invoeren van de projectorder en het uitfactureren van projecttermijnen tot en met het voeren van een nacalculatie en het maken van diverse rapportages. Deze training fungeert daarom als basis voor alle trainingen die te maken met de menukeuze Projecten in Syntess Atrium. Het maken van een voorcalculatie komt niet aan de orde - hiervoor wordt verwezen naar de aparte trainingen ATR010 - Calculeren - Basis en ATR011 - Calculeren - Gevorderd.

Doelstelling
Een praktische training voor een projectleider: Hoe voeren van de projectenadministratie met behulp van Syntess Atrium. Het project opereert niet in een vacuüm. Er zijn koppelingen met overige modules (zoals Voorraadbeheer, Uren, Factureren etc.) die ook aan de orde komen.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium is vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het invoeren van projecten en het veranderen van de projectfase.
 • Het (automatisch laten) maken van een projectofferte.
 • Het maken van projectorder met termijnen.
 • Het factureren van projecttermijnen en regiewerk.
 • Het boeken van project inkoopfacturen.
 • Het boeken van projecturen en rapportages zoals het mandagenregister.
 • Het raadplegen van het projectdossier.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 210 kB)

Code: ATR015 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR015W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR016 - Atrium Projecten - Financieel

Algemeen
Projectenadministratie bestaat in Syntess Atrium uit Projectenbeheer en Projectendossier. Deze training gaat in op de menukeuze Projectendossier en biedt u de mogelijkheid om meer uit uw projectenadministratie te halen! Het werken met filter- en kolomschema's om snel de juiste informatie op het scherm te krijgen. Hierna het meerwerk: de positie en facturatie van meerwerk in het project. Ook het invoeren en toepassen van (leverancier-)inkoopprijscondities en het herstellen van verkeerd geboekte bedragen op het project mogen niet ontbreken in deze training. Tot slot wordt het periodiek bepalen van het totale projectresultaat besproken en een stappenplan om extracomptabel het bedrag onderhandenwerk te bepalen en te boeken in het grootboek.

Doelstelling
De financiële kant van het project staat centraal in deze training. Deze training is daarom geschikt voor projectleiders die willen kennismaken met de financiële kant van de projectenadministratie of boekhouders/controllers die zich bezighouden met de inrichting en de projectresultaten.

Editie
Deze training sluit aan op de editie Professional.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Deze training is een vervolg op de training Projecten Basis. Basiskennis van het product Atrium en het werken met Syntess Atrium-Projecten zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • De rol van het projectendossier.
 • Financiële inrichting via werkgroepen van de projectenadministratie.
 • Het invoeren en factureren van meerwerk tegen regie en fixed price.
 • Instellen en toepassen project inkoopcondities.
 • Corrigeren projectboekingen.
 • Bepaling projectresultaat.
 • Periodiek extracomptabel boeken stand OHW.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 196 kB)

Code: ATR016 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR016W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR017 - Atrium Projecten - Projectbewaking

Algemeen
Het ene project loopt qua kosten meer risico dan het andere project. De rode draad van deze training is dan ook hoe u de kosten van uw projecten tijdens de uitvoering kunt bewaken. Syntess Atrium biedt hiervoor diverse mogelijkheden. In deze training wordt ingegaan op vergelijk voor- en nacalculatie voor analyse achteraf en gebruik van %gereed en projectbudgettering voor projectbewaking tijdens de uitvoer.

Doelstelling
De bewaking van het project staat centraal in deze training, zowel tussentijds als na oplevering. Deze training is daarom geschikt voor projectleiders die willen kennismaken met de financiële kant van de projectenadministratie of boekhouders/controllers die zich bezighouden met de inrichting en de projectresultaten.

Editie
Deze training sluit aan op de editie Professional.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Deze training is een vervolg op de training Projecten Basis. Basiskennis van het product Atrium en het werken met Syntess Atrium-Projecten zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Analyse achteraf via vergelijk VC en NC.
 • Toepassing %Gereed.
 • Methodes projectbudgettering.
 • Projectbudgettering methode A en B.
 • Overzicht projectbudgetten via Projectendossier.
Code: ATR017 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR017W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR018 - Atrium Projectenplanning

Algemeen
Het scherm Projectenplanning geeft inzicht in welke projecten er lopen en wanneer. Bovendien wordt de nog beschikbare capaciteit aan uren van uw monteurs getoond, zodat voor nieuw in te plannen projecten inzichtelijk is of er voldoende capaciteit is of niet. Vanuit Projectenplanning kunt u uren begroten (reserveren voor toekomstig werk) en plannen (inplannen voor specifieke monteurs). Deze training is los te volgen, maar ook nauw verbonden met de training Logistiek - Planscherm (ATR023).

Doelstelling
Deze training omvat niet het maken van een kritisch pad, maar stelt u wel in staat om projectwerk in het Planscherm te zien en of hier capaciteit voor beschikbaar is.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Deze training is een vervolg op de training Projecten-1. Basiskennis van projecten en het planscherm in Syntess Atrium zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Inrichting Projectenplanning.
 • Afdrukken van een projectenplanning
 • Projecturen begroten.
 • Projecturen plannen.
 • Mijlpalen (zichtbaar maken) in Projectenplanning.
 • Capaciteit "lenen" van andere afdelingen.
 • Werken met teams.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 40 kB)

Code: ATR018 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR018W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR020 - Atrium Werkvoorbereiding

Algemeen
De training Werkvoorbereiding gaat in op de materiaalplanning van de projectuitvoering: het reserveren, bestellen, ontvangen van materiaal. Het gebruik van artikelwebselectie (artikelen bekijken en selecteren op de sites van leveranciers) en de beschikbaarheid van artikelen bij groothandels wordt besproken. Ook de fase van werkvoorbereiding komt in deze training aan de orde. Hoe integreert u de calculatie in de werkvoorbereiding, stelt u de definitieve werkbegroting op en roept u het materiaal in delen af? In werkvoorbereiding regelt u de materiaalplanning voor uw projecten.

Doelstelling
De projectlogistiek en alles wat hiermee samenhangt, staat centraal in deze training. Een ideale training voor werkvoorbereiders of projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de logistieke uitvoering van projecten.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Deze training is een vervolg op de training Projectenbeheer-1. Basiskennis van het product Atrium en het werken met Syntess Atrium-Projecten zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het maken van bestelverzoeken via inlezen recepten en calculaties.
 • Het maken van projectbestellingen.
 • Magazijnuitgifte en retouren t.b.v. projecten.
 • Het gebruik van webselectie teneinde inzicht in de beschikbaarheid van artikelen op sites van een aantal leveranciers te krijgen.
 • Het inlezen van de voorcalculatie in Werkvoorbereiding.
 • Het plannen en afroepen van artikelen.
 • Het reserveren en bestellen vanuit Werkvoorbereiding.
 • Het aanvragen en accepteren van inkoopoffertes vanuit de werkvoorbereiding.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 196 kB)

Code: ATR020 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR020W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR021 - Atrium Magazijnbeheer

Algemeen
In deze training staan de inrichting en gebruik van uw magazijn centraal. Hoe richt u een magazijn in? Hoe wordt aanwezige voorraad geteld of automatisch aangevuld of via besteladvies besteld? Bovendien de dagelijkse praktijk van de magazijnmeester: materiaaluitgiften en retouren voor diverse bestemmingen zoals projecten en werkbonnen en voor balieverkoop via uitgiften voor verkoopfacturen en op klantrekening. De afwikkeling van bestellingen en het inlezen van bestanden via barcodescanners komen ook aan de orde.

Doelstelling
Deze training is bedoeld om de cursist inzicht te geven in de opzet en uitvoering van magazijn(en) met behulp van Syntess Atrium. In eerste instantie het inrichten van uw magazijn. Hierna komt de dagelijkse praktijk van de magazijnmeester aan de orde. Doelgroep zijn magazijnmeesters en projectleiders.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium is vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het aanmaken en inrichten van magazijnen.
 • Balansen en muteren van de voorraad.
 • Bestellen en binnenmelden van artikelen.
 • Magazijnuitgiften en magazijnretouren.
 • Automatische uitgiftelijsten ten behoeve van magazijnbevoorrading.
 • Het maken van een automatisch besteladvies.
 • Het inlezen van gescande artikelen (via barcode).
 • Het maken van labels met barcodes.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 45 kB)

Code: ATR021 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR021W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR022 - Atrium Logistiek - Koudemiddelen

Algemeen
Installateurs of beheerders van koeltechnische installaties of warmtepompen dienen te voldoen aan de Nederlandse regelgeving zoals de BRL100. Hoe vertaalt zich dit naar Syntess Atrium? Het doel van deze training is om het verbruik aan F-gassen te volgen en te komen tot een transparante en sluitende koelmiddelenregistratie die voldoet aan de laatste wettelijke eisen en rapportages. Syntess Atrium biedt hier raadpleegschermen om de door de BRL voorgeschreven koudemiddelenbalans en koudemiddelenregistratie te volgen.

Doelstelling
Deze training heeft als voornaamste doelstelling het verbruik aan koudemiddelen te volgen. Een balans welke afgedrukt kan worden op niveau van de installatie, de totale koudemiddelenvoorraad en cilinder is hiervan bijvoorbeeld een gevolg.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.
Let op: deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak 'Abonnementen'.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van de Atrium serviceadministratie zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het aanmaken van cilinders en voorraad koudemiddel.
 • Invoeren PED en Koelinstallaties.
 • Het bestellen en ontvangen van koudemiddelen.
 • Het boeken van werkbonnen met koudemiddelen.
 • Het wegen en retourneren van cilinders met (rest)gas.
 • Rapporteren t.b.v. de vereiste audit.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 119 kB)

Code: ATR022 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR022W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR023 - Atrium Logistiek - Planscherm

Algemeen
Met het Planscherm in Syntess Atrium plant u uw monteurs. Onder monteurs kan eigen personeel, maar ook ingeleende krachten worden verstaan. Het automatisch inplannen van werkbonnen, maar ook indirecte uren zoals vakantie of doktersverlof worden besproken. Maar niet alleen de buitendienst kan van het Planscherm profiteren. Het Planscherm is ook geschikt om als digitale agenda voor kantoorpersoneel te dienen. Deze training is los te volgen, maar ook nauw verbonden met de training Projectenplanning.

De training Projectenplanning (ATR018) kan gezien worden als een goede opvolger voor deze training, omdat daar het plannen van projecten de rode draad is.

Doelstelling
Deze training is bedoeld voor planners die collega's via het Planscherm van Syntess Atrium voor verschillende taken dienen in te plannen. Welke voorbereidingen zijn nodig en hoe plant men verrekenbare taken (bijvoorbeeld t.a.v. werkbonnen) en indirecte uren/taken (bijvoorbeeld verlof, ziekte, studie) in?

Editie
Deze training is bedoeld voor alle Syntess Atrium-gebruikers.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium is vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Eigen personeel en inleenkrachten.
 • Het inplannen van werkbonnen.
 • Het kopiëren van planregels naar meerdere monteurs.
 • Het inplannen van indirecte uren zoals vakantie, ziekte of verlof.
 • Planregels dupliceren, kopiëren, splitsen en samenvoegen.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 128 kB)

Code: ATR023 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR023W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR025 - Atrium Service - Contractbeheer

Algemeen
Met de serviceadministratie is men in staat om contracten in te richten voor objecten (gebouwen, schepen, vrachtauto's, windmolens etc.) en installaties. Standaardcontracten voor in massa of een relatie/ of maatwerk afhankelijke contract. Contractsoorten kunnen aangemaakt worden om standaardvelden van het servicecontract te automatiseren. In de training wordt vervolgens een servicecontract handmatig ingevoerd en volledig geautomatiseerd via het scherm Contractbeheer. Hierna het beheren van aangemaakte contracten: het wijzigen van bestaande contracten en contractbeëindiging. Het toevoegen en vervangen van bestaande installaties. En een stukje uitvoering door het aanmaken van werkbonnen vanuit het contract.

Doelstelling
De training is bedoeld om de cursist inzicht te geven in de dagelijkse toepassing van het scherm Contractbeheer in de serviceadministratie in Syntess Atrium. Dit via het inrichten, invoeren, beheren en uitvoeren van servicecontracten.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.
Let op: deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak 'Abonnementen'.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium is vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • De hoofdonderdelen van de serviceadministratie in Syntess Atrium.
 • Het gebruik van installatie- en contractsoorten.
 • Het gebruik van apparaten.
 • Het invoeren van servicecontracten.
 • Het beheren (wijzigen en beëindigen) van servicecontracten.
 • Het vervangen van installaties.
 • Het aanmaken van werkbonnen vanuit Contractbeheer.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 197 kB)

Code: ATR025 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR025W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

Bekijk de beschikbare dagen in de agenda.

 

ATR026 - Atrium Service - Onderhoud

Algemeen
In deze vervolgtraining op Contractbeheer staat het onderhoud van de servicecontracten centraal. Welke elementen van de contracten bereidt u hierop voor? Hoe gebruikt u het scherm Onderhoudsplanning voor het massaal aanmaken van onderhoudswerkbonnen? Hoe plant u meerdere onderhoudsbeurten die van elkaar afhankelijk zijn in één contract? Hoe kondigt u onderhoud aan bij uw klanten zodat `niet thuis` zoveel mogelijk voorkomen wordt? Tot slot gebruikt u het scherm Contractbeheer voor inzicht in de toekomstige capaciteitsbehoefte: inzicht in pieken en dalen van verplichte contracturen en beschikbare capaciteit.

Doelstelling
De training is bedoeld om cursisten die reeds met de serviceadministratie van Syntess Atrium werken, dieper inzicht te geven in de planmatige aspecten.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.
Let op: deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak 'Abonnementen'.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van de Atrium serviceadministratie en Contractbeheer zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Onderhoudsplanning: plannen en aanmaken werkbonnen.
 • Plannen met vaste en dynamische interval.
 • Plannen meerdere werkzaamheden in één contract.
 • Het aankondigen van onderhoud.
 • De rol van werkvoorbereiding op het contract.
 • Capaciteitsanalyse voor toekomstig onderhoud.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 191 kB)

Code: ATR026 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR026W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

Bekijk de beschikbare dagen in de agenda.

 

ATR027 - Atrium Service - Financieel

Algemeen
Rode draad in deze vervolgtraining is de financiële kant van de serviceadministratie. Hoe indexeert en factureert u de servicecontracten? Hoe gaat u om met garantie? Welke mogelijkheden zijn er t.b.v. diverse vormen van contractvoorwaarden (welke kosten mag/wilt u doorbelasten naar klanten)? Hoe kunt u eventuele prijsafspraken in uw serviceadministratie verwerken? En dan de praktijk: Welke kosten kunnen er doorbelast worden richting de klant bij het aanmaken van storingswerkbonnen. Tot slot de vraag hoe u per contract inzage heeft in het totaal van geboekte kosten en opbrengsten? Allemaal financiële kwesties waar in deze training nader op wordt ingegaan.

Doelstelling
De training is bedoeld om cursisten die reeds met de serviceadministratie van Syntess Atrium werken, dieper inzicht te geven in de financiële aspecten.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.
Let op: deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak 'Abonnementen'.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van de Atrium serviceadministratie zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Inzicht verkrijgen in de kosten en opbrengen van servicecontracten.
 • Het factureren en indexeren van de servicecontracten.
 • Het toepassen van diverse contractvoorwaarden via factuurwijzen en factureervoorwaarden.
 • Het toepassen van (verkoop)prijscondities.
 • De omgang met garantie.
 • Het factureren van storingen.
 • Het doorbelasten van kosten op storingswerkbonnen.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 113 kB)

Code: ATR027 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR027W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

 

ATR028 - Atrium Service - MJOP

Algemeen
Steeds meer opdrachtgevers vragen om inzicht in toekomstige onderhoudskosten om hun budgetten hierop af te stemmen. In deze training staat het meerjarenonderhoudsplan (‘MJOP’) centraal door inzicht te geven in de elementen planning, prognose en kwaliteit. Planning door inzicht te verschaffen wanneer wat gedaan moet worden per installatie of object. Prognose via inzicht in de toekomstige jaarkosten te krijgen. Kwaliteit door de conditie van de verschillende installaties te registreren. Dit om inzicht te krijgen in vraagstukken zoals vervangen of onderhouden van installaties. Ook wordt aandacht geschonken aan de rapportage van deze elementen.

Doelstelling
De training is bedoeld om cursisten die reeds met de serviceadministratie van Syntess Atrium werken, dieper inzicht te geven in de aspecten horende bij een meerjarenonderhoudsplanning.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.
Let op: deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak 'Abonnementen'.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van de Atrium serviceadministratie zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Wat is MJOP?
 • Planning: inzicht in wat er wanneer gedaan moet worden.
 • Prognose: toekomstige jaarkosten onderhoudskosten.
 • Kwaliteit: conditieregistratie op installatie.
 • Vervanging en levensduur van installatie.
 • Rol van werkvoorbereiding in een MJOP.
 • Van kostenprognose tot offerte voor uw opdrachtgever.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 191 kB)

Code: ATR028 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR028W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

Bekijk de beschikbare dagen in de agenda.

 

ATR030 - Webwerkbon

Algemeen
U kunt uw buitendienst automatiseren via de digitale werkbon. Op een mobile device kunt u vanuit Syntess Atrium Kantoor werkbon aanbieden die de monteur als tegel ziet. Vervolgens voert de monteur zijn werk uit en registreert dit op de webwerkbon. Deze resultaten zijn hierna direct inzichtelijk in Syntess Atrium kantoor.

Doelstelling
Deze training is voor iedereen die meer wilt weten over de inrichting en het samenspel tussen Syntess Atrium Kantoor en de webwerkbon.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Business, Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van de Atrium serviceadministratie zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Het inrichten en vormgeven van de webwerkbon.
 • Het zelf aanmaken van webwerkbonnen.
 • Het boeken van materiaal en uren.
 • Het uitvoeren van webbestellingen.
 • Opvolging en indirecte taken.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 30 kB)

Code: ATR030 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR030W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop

Bekijk de beschikbare dagen in de agenda.

 

ATR035 - Klantportal

Algemeen
Het Syntess klantportal is bedoeld voor uw klanten. U deelt hiermee data uit uw Syntess administratie en biedt via het klantportal uw klanten de mogelijkheid om hun eigen gegevens in te kunnen zien. In deze training komt aan de orde hoe u het klantportal inricht en vorm geeft en welke data u wel/niet wil delen met uw klanten. Internetplannen via het klantportal komt zeker ook aan de orde.

Doelstelling
Deze training is voor iedereen die meer wilt weten over de inrichting en het samenspel tussen Syntess Atrium Kantoor en het Syntess klantportal.

Editie
Deze training sluit aan op de edities: Professional en Enterprise.

Versie
De training wordt verzorgd in de standaardversie van Syntess Atrium.

Voorkennis
Ervaring in het werken met Syntess Atrium en basiskennis van de Atrium serviceadministratie zijn vereist.

Inhoud
De training omvat o.a. de volgende onderwerpen:

 • Inrichten en vormgeving van uw klantportal.
 • Raadplegen van diverse documenten.
 • Raadplegen van objecten en Installaties.
 • Storingen toevoegen.
 • Internetplannen.

Bekijk de inhoudsopgave van deze training (, 34 kB)

Code: ATR035 (Live training)
Prijs: € 420,-
Duur: 1 dag
Code: ATR035W (Online workshop)
Prijs: € 225,-
Duur: 1 dag

Trainingsdata live training

Trainingsdata online workshop